නිත්‍යෝපස්සනා

සම්මත

භරත නාට්‍ය දර්ශනය
ඉදිරිපත් කිරීම නාට්‍ය කලා මන්දිරයේ සිසුන් සහ ඉංදියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
සිසුන් පුහුනු කලේ ඔවුන්ගේ ගුරු කලාසූරී වාසුගි ජගදීස්වරන්
ස්ථානය: ඉංදියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දිනය:- 2011 ජූලි මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා
වෙලාව: පස්වරු 6.30
ඉංදියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
16/2 ග්‍රෙගරි පාර
කොළඹ 07
දුරකථන 2 068 698

ඇතුලුවීම සහ පිටවීම නොමිලේ වන අතර මුලින්පැමිණි

අයවලුන්ට මුලින් ආසන වෙනවීමේ පිලිවෙලට සිදුවේ..

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w